Forsendelse & Returnering

Returneringer


 Vi er glade for at kunne tilbyde fuld returret eller ombytning indenfor 14 dage efter modtagelsen af varen.
Varen skal være ubrugt og i original emballage. Vi refunderer ikke porto for returvarer eller ombytninger. Varer der bestilles og ikke afhentes i pakkeshop vil gå tilbage til Saleshoppen.dk, vi forbeholder os ret til at fratrække retur gebyret ved tilbagebetaling.
Varens stand når du returnerer
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købs beløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købs beløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Ombytning

Hvis du ønsker at ombytte en vare, skal du returnere varen til os og genbestille via webstedet. Sørg for, at din størrelse er så nøjagtig som muligt, og tøv ikke med at stille os spørgsmål du måtte have inden en evt. genbestilling. 
 
Varen returneres til:
SaleShoppen.dk, Co / BB Distribution A / S, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, Danmark
 
Vigtige oplysninger til alle kunder:
Markér venligst pakken 'Saleshoppen'. Vi forbeholder os ret til at afvise eventuelle returnerede pakker, der ikke er forsynet med teksten
"Saleshoppen".
Vi anbefaler på det kraftigste, at du sender dine returvarer med registreret levering og modtager dokumentation, da vi ikke kan holdes ansvarlige for varer der er gået tabt eller beskadiget under transport. Varer returneres til Saleshoppen.dk på egen regning. Porto omkostninger vil kun blive refunderet, hvis varen er defekt. 
 

Reklamationsret

I henhold til købeloven yder Saleshoppen.dk 2 års reklamationsret , omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Saleshoppen.dk indenfor "rimelig tid."
Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering eller afslag i prisen. I forbindelse med reklamationssager afholder Saleshoppen.dk returnerings-omkostninger i rimeligt omfang.
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, og gerne så detaljeret som muligt. Send gerne billeder af reklamationsårsagen, for at lette ekspeditionen. Ved fejl eller mangler i en ordre, eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
 
info@saleshoppen.dk
eller tlf. +45 22 18 1792 
Brian  

                                            Forsendelse & levering

Gratis fragt til pakkeshop ved køb over 399,-
Der kan i øvrigt vælges privat levering eller anden leveringsform, priserne
fremgår af siden under køb. 
Ordrer i Danmark vil blive afsendt med GLS, med mindre andet er valgt.
Ordrer til levering i Danmark leveres inden for 1-4 arbejdsdage.
Priserne er ex. moms
Det er også muligt at afhente på adressen ved forudgående aftale.
Saleshoppen.dk 
C/o BB Distribution A/S
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund
Kontakt
Brian 22181792 
 
I tilfælde af en vare er midlertidigt udsolgt, vil du blive underrettet om forsinkelsen, og varen sendes til dig, så snart den bliver tilgængelig. Beløbet vil ikke blive opkrævet før den faktiske afsendelses dag.
 Alle ordrer behandles i DKK.
 
* Bemærk venligst, at leveringstidspunktet er anslået og kan variere under helligdage,
 
 

ENGLISH VERSION

 

Returns

We are happy to offer a full refund or exchange, within 14 days of receipt , for any items which you are not entirely satisfied with. Return the item unused and in its original packaging.  We do not refund postage costs.
Please return items to:
SaleShoppen.dk , Co/ BB Distribution A/S, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, Denmark
 
Important information for all customers:
Please mark returned packages ‘Saleshoppen’. We reserve the right to reject any returned items not bearing the text "Saleshoppen".
We strongly recommend that you send returns by recorded delivery and obtain proof of postage as we cannot be held responsible for items lost or damaged in transit. Items are returned to Saleshoppen.dk at your own cost. Postage costs will only be refunded if Saleshoppen.dk is faulty (your statutory rights will not be affected). We do not refund postage costs on sale items for exchange.

Warranty

Saleshoppen.dk gives 2 years' right of complaint pursuant to the Purchasing Act, comprehensive fabrication and material defects found in the normal use of the product. The warranty does not cover errors, damage or wear, directly or indirectly caused by improper operation, poor maintenance, violence or unauthorized intervention. Complaints about defects that should be discovered by the usual inspection of the product must be notified to Saleshoppen.dk within a reasonable time.
If you advertise within two months after the defect has been discovered, the complaint will always be timely.
The item can subsequently be returned for repair, replacement or by appointment. credit or discount in the price. In connection with complaint cases, Saleshoppen.dk retains return costs reasonably.
When you return the item, please indicate what the problem is and as much as possible. Please send pictures of the reason for complaint, to facilitate the expedition.
In case of error or missing in an order, or possibly. Unsolicited deliveries, please contact:
 
info@saleshoppen.dk
or tel. +45 22 18 1792 

Brian 

 

Shipping & delivery


If you wish to exchange an item that has been purchased whilst on sale, you will have to return the item to us and re-order through the site. Please make sure your size is as accurate as possible and do not hesitate to ask us any questions you may have about the fitting of any item before ordering it.
 
DK Delivery
Standard DK Delivery 0-19 kilo Dkr 45,-   20-30 kilo Dkr 85,- 
Orders in Denmark will be shipped by GLS
Orders within Denmark will be delivered within 1-3 workdays.
Europe Delivery 
Standard EU Delivery  0-15 kilo - Cost in Dkr. 125,- ( 17 euro)
16 - 25 kilo cost in Dkr 300,-  ( 40 Euro ) 
Scandinavia 2-5 Days.
Europe: 4-7 days.
 
In the event of an item is temporarily out of stock, you will be notified of the delay and the item will be dispatched to you as soon as it becomes available. Items will not be charged until the actual day of its dispatch. 
All orders are processed in DKK.

*Please note above delivery time is estimated and can vary, during holidays, sale and new releases.